لایونیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ایشان اصحاب جالوت قمی می باشند.

ایشان معتقدند که امام، انسان کاملی است که وقتی به منتهای کمال رسید، خدا در او ساکن شده و از زبان او تکلم می کند.

آیت الله سید مهدی روحانی مأخذ خویش را کتاب مجهول غیر معتبر ذکر کرده است.

پانویس