قنائیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه بیرامیه.

آیت الله سید مهدی روحانی در دست نوشته های خویش این طریقه را منسوب به عبدالرحیم بن احمد قنایی ضبط کرده است، ولی متأسفانه مأخذ آن را پیدا نشده است.

تری مینگهام در بیان طریقت هایی که در مصر فعالیت دارند به فرقه بیرامتیه (به تاء) اشاره کرده است، این در حالی است که نام صحیح این فرقه بیرامیه می باشد. [۱] وی می نویسد: «حاجی بیرام انصاری طریقه خویش را از صفی الدین اردبیلی مشتق ساخت. این طریقه دارای فروع ذیل است: شمسیه، اشرفیه، عشاقیه، علامیه بیرامیه، بیرامیه (شطاریه) و جلوثیه. » [۲]

وی سپس می نویسد: «از طریقه جلوثیه (پیروان عزیز محمد هدایی (م:950هـ. ق) و محمود جلوتی (م:988هـ. ق) به دو فرع هاشمیه(منسوب به هاشم بابا (م:1773هـ. ق) و قنائیه پدید آمده اند. تری مینگهام درباره طریقت قنائیه توضیحی ارائه نمی دهد. [۳]

این در حالی است که دانشنامه جهان اسلام اشرفیه را شاخه ای از طریقت قادریه دانسته و به جای جلوثیه به نام جلوتیه اشاره کرده است. این دانشنامه بیرمیه را به فروع مختلف دیگری تقسیم می نماید.

رک: بیرامیه.


پانویس

  1. دانشنامه جهان اسلام، ج5، ص142
  2. الفرق الصوفیة فی الاسلام، تری مینگهام، ص135
  3. الفرق الصوفیة فی الاسلام، تری مینگهام، ص135