قمیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از غلاة شیعه.

معصوم علی شاه به نقل از بستان السیاحة در شرح مذاهب غلاة می نویسد: «قمّیه اصحاب اسماعیل قمی اند و می گویند ان الله یظهر فی کل واحد کیف شاء و أنّ علیاً و الائمة نور واحد. . . ». [۱]

همین مطلب در کتاب مجهول غیر معتبر نیز آمده است. شایان توجه است که ابوالمعالی ابوالقاسم بلخی فرقه هفتم از غلاة را اسماعیلیه می نامد و ایشان را اصحاب اسماعیل بن علی معرفی می کند. [۲]

مراد آیت الله سید مهدی روحانی از «کتاب مجهول غیر معتبر» ظاهراً مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین است. حافظ رجب برسی در این کتاب قمیه را از سبأیه برشمرده است. [۳]

پانویس

  1. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ، ج2، ص246
  2. بیان الادیان، ابوالقاسم بلخی، ص68
  3. مشارق انوار الیقین فی اسرار المؤمنین، حافظ رجب برسی، ص211