قحطبیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیعه.

مطهر مقدسی در البدء و التاریخ، این فرقه را از جمله فرق شیعه دانسته است. [۱]

البته باید توجه داشت که کتاب مذکور در بیان اسامی فرق شیعه، اشتباهاتی دارد و همین امر اعتبار این بخش کتاب را مخدوش ساخته است.

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص124