فهرست کتب الشیعة و اصولهم

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: شیخ طوسی و به تحقیق: سیدعبدالعزیز طباطبایی است که: مکتبة محقق الطباطبایی در قم آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که در تاریخ 1420هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.