عبدالله بن حرب

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

عبدالله بن عمرو بن حرب کندی از زمره غلاة بوده است. پیروان وی با پیروان بیان بن سمعان در این عقیده مشترک بوده اند که خداوند در انبیاء و ائمه حلول می کند و این حلول را تا ابوهاشم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب قبول داشته اند، اما پس از ابوهاشم (که امام کیسانیه بوده است) حربیه، قائل به حلول خدا در عبدالله بن عمرو بوده اند درحالی که بیانیه این عقیده را در حق بیان بن سمعان داشته اند. [۱]


پانويس

  1. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص259