طاووسیه (از صوفیه ایران)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه ایران.

ایشان منسوب به آقا محمدکاظم تنباکو فروش ملقب به طاووس العرفاء می باشند. این شخص زمینه را برای حاج محمدسلطان که خود را مختار مطلق برای هدایت بشر اعلان می نمود، مهیا کرد. [۱]

آیت الله سید مهدی روحانی در ضمن مآخذ خود به المنجد اشاره کرده است. در کتاب مذکور از شخص طاووس العرفا سخن رفته ولی سخنی از فرقه طاووسیه در میان نیامده است. [۲]

پانویس

  1. المآثر و الآثار، اعتماد السلطنة، ص204 / المنجد فی الاعلام، ذیل ماده طاووس العرفاء
  2. المنجد فی الاعلام، ذیل ماده طاووس العرفاء