شرامحه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از شیعه.

مطهر مقدسی نام ایشان را به طور اجمال ذکر کرده است. [۱]

فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، این نام را شوامحه ضبط کرده که با توجه به چینش الفبایی کتاب، در چاپ اشتباه شده و همان شرامحه صحیح است. [۲]

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص124
  2. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص172