سنن ابی داوود

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: حافظ ابی داوود سلیمان بن اشعث سجستانی و به تحقیق: سعید محمد اللحام است که انتشارات: دارالفکر در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که در تاریخ 1410هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.