سری سقطی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از سری)
پرش به: ناوبری، جستجو

ابوالحسین سَرِی بن مُغَلِّس سَقَطی، از آخرین افراد طبقه اول صوفیه و استاد جنید بغدادی و شاگرد معروف کرخی است. وی از اقران حارث محاسبی و بشر حافی می باشد. اکثر صوفیان که از طبقه دوم به حساب می آیند، به نوعی خود را به وی منتسب می نمایند، وی در ابتدای کار در بغداد سَقَط فروشی می کرده و لذا به این لقب معروف گردیده است. او در 253 و یا 251 هجری قمری وفات یافته است. درباره او همچنین گفته اند که درک فیض حضور امام نهم و دهم را داشته است. [۱]

درباره برخی از آراء سَری سقطی رجوع کنید به مطالب عبدالحسین زرین کوب ذیل فرقه جنیدیه.


پانويس

  1. طرائق الحقائق، معصوم علی شاه، ج2، ص372 / نفحات الانس، عبدالرحمان جامی، ص51