روندیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان راوندیه. [۱]

در کتاب هایی که شیعیان درباره ملل و نحل نوشته اند، راوندیه بدون الف و به صورت روندیه ضبط شده در حالی که در کتاب های اهل سنت این نام به صورت راوندیه، (همراه با الف) آمده است.

به نظر می رسد نمی توان ضبط راوندیه (با الف) را بر ضبط روندیه (بدون الف) ترجیح داد، چرا که ممکن است آنان که این کلمه را به صورت راوندیه ضبط کرده اند، اشتباهاً این فرقه را منسوب به ابن راوندی متکلم بزرگ اهل سنت پنداشته باشند. و حتی این احتمال وجود دارد که شهرت ابن راوندی، مانع از تلفظ صحیح این کلمه شده باشد.

فخر رازی، ضبط آن را رَوَندیه آورده است. [۲]

رک: راوندیه.

پانویس[ویرایش]

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص79 / البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص124 / فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص33 / المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص40
  2. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص79