دیلم

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

دیلم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فرقه

نام قوم

  • نام قوم و گویشی ایرانی در منطقه کوهستانی گیلان به نام دیلمستان و غرب مازندران(مردمان تنکابن و رامسر منتسب به این قومند) . «دیل» به معنای میان و درون که همان دل باشد و «لم » به معنای بیشه و جنگل است . بنابراین کلمه دیلم به روی هم به معنی دل جنگل یا بیشه را دارد . (البته لم به معنای بوتهٔ تمشک نیز هست)

نام مکان