حیدرآباد

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

حیدر آباد کرج یکی از محله های قدیمی کرج مرکزی میباشد. این محله از شمال با محله های جواد آباد و شاهین ویلا از جنوب با میان جاده و کرج نو از غرب با حصارک و از شرق به اراضی سازمان تحقیقات کشاورزی محدود میشود. قدمت این محله به دوران صفویه میرسد و حمام قدیمی حیدر آباد که در سازمان میراث فرهنگی ثبت شده گواه این ادعا میباشد.

شهرها

روستاها

الگو:ابهام زدایی