تاریخ الرسل و الملوک

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

کتاب تاریخ طبری نوشته: ابن جریر طبری و به ترجمه: ابوالقاسم پاینده است که انتشارات: اساطیر در تهران آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ ششم این کتاب که در تاریخ 1383هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.

همچنین از نسخه دیگر این کتاب که به تحقیق: عبدالله علی مهنا است نیز استفاده شده که انتشارات: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

همچنین در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که در تاریخ 1418هـ.ق منتشر گردید، استفاده شده است.