بَتریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

قابل توجه است که عبارت حسن بن موسی نوبختی در فرق الشیعة به گونه ای است که به نظر می رسد شکاک و بَتریه یک فرقه بوده و از فرقه های مرجئه می باشد. درحالی که بَتریه از مرجئه نیستند. [۱] آیت الله سید مهدی روحانی ظاهر عبارت فرق الشیعة را چنان دانسته که گویی شکاک و بتریه، یک فرقه اند. عین همین نکته در مورد عبارت المقالات و الفرق سعد اشعری نیز صادق است. [۲]

پانویس

  1. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص150
  2. فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص7 / المقالات و الفرق، سعد اشعری، ص6