باقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه نقشبندیه.

عارف تامر می نویسد: « نقشبندیه در هند دو شعبه مشهور دارند: باقیه و علائیه. و باقیه خود دو شعبه مجدّدیه و احسنیه را شامل می شود. نقشبندیه هم چنین به زبیریه، مظهریه و احسنیه تقسیم می شوند. » [۱]

معجم الفرق الاسلامیة نام کتابی است که دکتر عارف تامر نوشته است. ضعف عمده کتاب آن است که نویسنده خویش را ملزم به بیان مآخذ و منابع خویش نمی دانسته و با بیان ناقص از بسیاری فرقه های مهم چشم پوشیده و فرقه هایی را نیز به صورت ناقص مورد اشاره قرار داده است. کتاب در بیروت در سال 1990 منتشر شده است.

پانویس

  1. معجم الفرق الاسلامیة، عارف تامر، ص104