عبدیه (از کرامیه)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

مصحف عابدیه. (از کرامیه). [۱]

رک: عابدیه.

سعید نفیسی، این نام را از مقاله مارگولیوث در دائرةالمعارف اسلام نقل می کند و آن را مصحّف عابدیه می داند. [۲]

پانویس

  1. پاورقی سعید نفیسی بر تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، ج3، ص957
  2. تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، ج3، ص957