راجئه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از امامیه.

شیخ مفید در الفصول المختارة می نویسد: «ایشان مقابل وعیدیه می باشند و امید به شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و آله در گناهان کبیره دارند». [۱] وی همچنین در اوائل المقالات از این فرقه نام برده است. [۲] مفید در اوائل المقالات از این فرقه با نام راجیه (به یاء) یاد می کند. [۳]

البته ممکن است راجئه اسم این گروه ها نباشد و تنها به عنوان صفت ایشان استعمال شده باشد.

پانویس

  1. الفصول المختارة، شیخ مفید، ص68
  2. اوائل المقالات، شیخ مفید، ص84
  3. اوائل المقالات، شیخ مفید، ص84