اسحاق بن احمد بن محمد علثی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

اسحاق بن احمد بن محمد بن غانم عَلثی فقیه حنبلی و از زمره محدثین قرن ششم و هفتم هجری قمری است. وی را که در زمینه امر به معروف بسیار سخت گیر دانسته اند منسوب به «عَلث» بوده که نام منطقه ای در شمال بغداد است. ابن غانم را شجاع توصیف کرده اند تا آن جا که در مقابل خلیفه عباسی الناصر لدین الله (م: 622هـ. ق) به امر به معروف و نهی از منکر اقدام نموده است. وی چنان که از زندگانی و رساله هایش پیداست، در مواجهه با آن چه تحریف دین می پنداشته بسیار سخت گیر بوده است. ابن غانم در سال 634 هجری قمری در موطن خویش وفات یافته است.

شایان ذکر است که ابن غانم نام عده ای دیگر از علمای اهل سنت نیز بوده که ایشان ظاهراً نسبتی با اسحاق بن احمد نداشته و در محدوده شام و مصر می زیسته اند و از نظر زمانی بیش از یک قرن با وی فاصله داشته اند. [۱]


پانويس

  1. التاج المکلّل، صدّیق حسن خان، ص232 / درباره شخصیت های دیگر: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج4، ص354؛ سیر اعلام النبلاء، محمد بن احمد ذهبی، ج17، ص547