یونانیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از کرامیه.

احتمالاً مصحّف تونیه.

فخر رازی در بیان فرقه کرامیه، پس از آن که می نویسد این اندیشه در « غرجه » باقی بوده است به فرقه های کرامیه اشاره کرده و ایشان را چنین برشمرده است: « طرائقیه، اسحاقیه، حماقیه، عابدیه، یونانیه، سورمیه و هیصمیه »

در برخی از چاپ های این کتاب، این نام به صورت « عابدیه یونانیه » که تداعی کننده ترکیبی بودن این نام می باشد، ضبط شده است. [۱]

رک: تونیه.


پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص88