یمانیه (از مشبّهه پیروان یمان بن رباب)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از مشبّهه.

ایشان پیروان یمان بن رباب می باشند.

شریف یحیی الامین می نویسد: «ایشان دیگر وجود ندارند. ایشان می پنداشتند که خدا شکل دارد... قیامت را انکار می کردند. ایشان خوردن مردار و آشامیدن شراب را با این توجیه که این ها نام مردانی است که خدا از آنان بیزاری جسته (و مرادشان ابوبکر، عمر و عثمان بوده است) جایز می دانستند.» [۱] با این تعریف ظاهراً ایشان از مشبّهه شیعه بوده اند.

ر ک: یمانیه .

پانویس

  1. فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص306