یحیی بن ابی السمیط

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

نام وی در متون مختلف به گونه های مختلف ذکر شده است: شهفور اسفراینی و عبدالقاهر بغدادی نام وی را یحیی بن شمیط، محمد شهرستانی: یحیی بن ابی شمیط، اشعری: یحیی بن ابی سمیط، صاحب حورالعین: یحیی بن ابی شمط و جاحظ در کتاب الحیوان احمر بن شمیط ذکر کرده اند.

ظاهراً پدر وی از جمله لشگریان مختار بوده است ضمن آن که جاحظ در البیان و التببین، یحیی بن شمیط را از لشگریان مختار دانسته چنانکه اسفراینی نیز فرمانده لشگریان مختار را در جنگ با مصعب بن زبیر، احمد بن شمیط معرفی می کند. ضمن آن که بلاذری این فرد را ابن شمیط نامیده است.

لازم به ذکر است که در البدء و التاریخ و اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین نام این فرقه شمطیه دانسته شده است. [۱]

پانويس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص54 / انساب الاشراف، بلاذری، ج6، ص433 / البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص124 / البیان و التببین، جاحظ، ج1، ص23 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، صفحات 23 و 34 / الحور العین، ص163 / کتاب الحیوان، جاحظ، ج3، ص60 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص80 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص99 / الملل و النحل، محمد شهرستانی، ص167