معلومیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از خوارج.

ابن اثیر در اللباب فی تهذیب الانساب، مَعْلُومیه را به فتح میم، سکون عین و ضم لام ضبط می کند. [۱]

رک: مجهولیه. [۲]

پانویس

  1. اللباب فی تهذیب الانساب، ابن اثیر، ج3، ص236
  2. البدء و التاریخ، مطهر مقدسی، ج5، ص138 / التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص56 / تعریفات العلوم و تحدیدات الرسوم، سیدعلی جرجانی، ص180 / جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، امیر مهنا و علی خریس، ص190 / الحور العین، نشوان حمیری، ص72 / نفائس الفنون فی عرایس العیون، شمس الدین محمد آملی، ج2، ص274 / الفرق الاسلامیة، محمود بشبیشی، ص45 / الفرق الاسلامیة، شمس الدین محمد کرمانی، ص76 / الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص114 / الفرق و الجماعات و المذاهب الاسلامیة، صلاح ابوسعود، ص116 / فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص419 / فرهنگ نامه فرقه های اسلامی، شریف یحیی الامین، ص257 / مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ابوالحسن اشعری، ج1، ص179 / المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار، احمد بن علی مقریزی، ج2، ص355 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص612