مزدکیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

همان مزادکه. [۱]

مرتضی رازی در تبصرة العوام، مزدکیه را نام امامیان در ری ضبط کرده است. [۲]

محمدباقر موسوی خوانساری در روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات می نویسد: «مـراد از باطنیه ـ چنـان که محمد شهرستانی می گوید ـ جمـاعتی هستند که می گویند برای هر ظاهر، باطنی است و هر تنزیل، تأویلی دارد. ایشان جدای از باطنیه القاب بسیاری دارند. در عراق، باطنیه، قرامطه، مزدکیه نامیده می شوند. در خراسان تعلیقیه و مجلده خوانده می شوند. » [۳]

پانویس

  1. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص180 / روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص336 / فرق الشیعة، حسن بن موسی نوبختی، ص46 / خاندان نوبختی، عباس اقبال، ص263 / قواعد عقاید آل محمد فی الرد علی الباطنیة، محمد بن حسن دیلمی، ص34
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص180
  3. روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج7، ص336