سورمیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از کرّامیه.

اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی در بیان فرقه کرامیه، پس از آن که می نویسد این اندیشه در «غرجه» باقی بوده است به فرقه های کرامیه اشاره کرده و ایشان را چنین برشمرده است: « طرائقیه، اسحاقیه، حماقیه، عابدیه، یونانیه، سورمیه و هیصمیه ». [۱]

سعید نفیسی [۲] ترجیح می دهد که این نام مصحف از زرینیه باشد، اما به نظر می رسد که سورمیه مصحف شورمینیه است، چرا که عبدالقاهر بغدادی تصریح دارد که پس از ظهور محمد بن کرام، گروهی از اراذل شورمین که از بلاد غرجستان بوده، وی را تبعیت کرده اند. [۳]

رک: شورمینیه.

پانویس

  1. اعتقادات فِرَق المسلمین و المشرکین، فخر رازی، ص88
  2. پاورقی سعید نفیسی بر تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، ج3، ص915
  3. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص227