حقائقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از کرّامیه. [۱]

عبدالقاهر بغدادی می نویسد: « کرامیه در خراسان سه فرقه هستند: حقائقیه، طرائقیه و اسحاقیه که یکدیگر را تکفیر نمی کنند». [۲]

نام حقائقیه گاهی تصحیف شده و به صورت حائفیه (رک: حائفیه) به کار می رود. [۳] چنان که سعید نفیسی از فخر رازی نقل می کند که وی حماقیه را مصحف نام همین فرقه دانسته است و هم او، از منبع دیگری، حقاقیه را به عنوان مصحّف حقائقیه به شمار می آورد. [۴]

پانویس

  1. التبصیر فی الدین، شهفور اسفراینی، ص111
  2. الفرق بین الفرق، عبدالقاهر بغدادی، ص227
  3. المنیة و الامل فی شرح الملل و النحل، احمد بن یحیی بن مرتضی، ص34
  4. پاورقی سعید نفیسی بر تاریخ بیقهی، ج2، ص957