تاریخ بیهقی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: ابوالفضل کاتب بیهقی، به تصحیح و پاورقی: سعید نفیسی است که انتشارات: کتابخانه سنایی در تهران آن را به چاپ رسانیده است.

نسخه استفاده شده در منابع مقاله های این ویکی، فاقد تاریخ نشر است.

همچنین نسخه دیگر این کتاب به تصحیح: خلیل خطیب رهبر است که انتشارات: مهتاب در تهران آن را به چاپ رسانیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ نهم این کتاب که در تاریخ 1383هـ.ش منتشر گردید، استفاده شده است.