اصحاب نَسَق

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

طرفداران انتقال امامت از پدر به فرزند.

مدرسی طباطبایی در حاشیه مکتب در فرایند تکامل می نویسد: « شیعه امامیه یعنی هواداران انتقال امامت از پدر به فرزند به تعبیر شیخ مفید قائلین به نظام امامت. . . . مسعودی از همین گروه به عنوان اصحاب النسق. . . و در مسائل الامامة به صورت القائلون بنسق الامامة یاد شده است. لقب اهانت آمیز رافضه یا روافض در استعمال اهل سنت در اصل بر همین گروه از شیعیان اطلاق می شده. » [۱]

پانویس

  1. مکتب در فرایند تکامل، مدرسی طباطبایی، ص74