ابودلف محمد بن مظفر کاتب

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ابودلف محمد بن مظفر، از جمله پیروان ابوبکر بغدادی است. وی که به شدت نسبت به بغدادی ارادت داشته او را به عنوان باب می شناخته، ابتدا در میان شیعیان مورد قبول بوده، ولی بعدها ایشان وی را از خود نمی دانسته اند. او مدتی کسب حدیث می کند ولی بعد دیوانه شده و مورد تخفیف واقع می شود. شیخ طوسی فساد مذهب و جنون او را از زمره مسلمات برشمرده است. [۱]


پانويس

  1. کتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص414 / معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج17، ص264 / رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص395