قائم مقام فراهانی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از ابوالقاسم فراهانی)
پرش به: ناوبری، جستجو

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی از رجال و سیاستمداران بزرگ دوره قاجار است. وی که پسر میرزا عیسی قائم مقام اول بوده، پس از مرگ پدرش به لقب قائم مقام ملقب گردید. ابوالقاسم فرزند دوم میرزا عیسی بوده و در سال 1193 هجری قمری به دنیا آمده است. وی پس از مرگ برادر بزرگترش میرزا حسن، به تقاضای پدرش به عنوان وزارت نائب السلطنه عباس میرزا انتخاب گردید. قائم مقام در دوره عباس میرزا چندبار از وزارت معزول گردید که یکی از آن ها به سبب مخالفت وی با جنگ با روسیه بوده است. قائم مقام هنگام مرگ عباس میرزا همراه او بود و وقتی عباس میرزا از حیات خویش ناامید شد، به وی وصیت نمود که پسرش محمد میرزا را به سلطنت برساند. وی بابه تخت نشستن محمد شاه (1250هـ. ق) به عنوان صدارت عظمی انتخاب گردید. اما در نهایت در سال 1251 هجری قمری از وزارت معزول و پس از مدتی به دستور محمد شاه خفه شد. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف فارسی، غلامحسین مصاحب، ج2، ص1981