سری بن منصور

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از ابوالسرایا)
پرش به: ناوبری، جستجو

سرّی بن منصور شیبانی، فرمانده نظامی شورش ابن طباطبا بر ضدّ مأمون عباسی است. وی از بنی شیبان بوده و در رأس العین به دنیا آمده است. در جریان نزاع بین مأمون و امین، ابوالسرایا از جلوداران لشکر هرثمة بن اعین سردار قدرتمند مأمون بود. وی به واسطه این که هرثمه در پرداخت مستمری او تأخیر کرد، به بهانه حجّ خارج شده و در نواحی عراق به راهزنی پرداخت. وی دارای مذهبی خاص در تشیع بوده و از طرفی نباید از گرایش به خوارج برکنار بوده باشد. ابوالسرایا پس از آن که ابن طباطبا در جزیره موفق به قیام نشد، در راه حجاز با وی برخورد کرده و با او برای قیام توافق نمود. ابوالسرایا به کوفه رفت و پیش از رسیدن به کوفه به زیارت مرقد امام حسین علیه السلام رفته و از آنجا کسانی را گرد خویش فراهم آورد. ابن طباطبا و ابوالسرایا در اولین اقدام کوفه را تصرف نمودند. از این پس رابطه ابن طباطبا و ابوالسرایا به تیرگی گرائید که گویا به واسطه انتقادات ابن طباطبا نسبت به عملکرد غیرشرعی ابوالسرایا در جنگ هایش بوده است. در پی این امر، ابوالسرایا، او را مسموم ساخته و خواست امیر قیام را به علی بن عبیدالله که از یاران و اصحاب امام رضا علیه السلام بود، واگذارد لکن او سرباز زد و ابوالسرایا نوجوانی از علویان به نام محمد بن محمد بن زید را به جای او نشاند. در این هنگام حکومت عباسی، هرثمه را با لشکری به جنگ او فرستاد. ابوالسرایا پس از نزاع هایی، در نهایت از کوفه فرار کرد و در راه رأس العین، دستگیر شده و به بغداد فرستاده شد و در نهایت، در بغداد کشته شد. گفته اند در ماجرای شورش ابوالسرایا، دویست هزار تن از سپاهیان خلیفه کشته شدند که هرچند اغراق آمیز است ولی نشانگر گستردگی این قیام می باشد. » [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج5، ص514