ابوالحسینیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از معتزله.

ایشان اصحاب ابوالحسین بصری می باشند. شایان ذکر است که ابوالحسینیه غیر از کیاابوالحسینیه می باشند و گویا همان خیاطیه اند. [۱]

مرتضی رازی در تبصرة العوام می نویسد: « ابوالحسین بصری از شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی همدانی، خلاف جمله معتزله کند در چند مسئله، گوید معدوم نه ذوات است، گوید کرامات حق است چنانکه مجبّره گویند، و در زمان ما از معتزله بیش از دو فرقت نیابی، یا بهشمیه، یا ابوالحسینیه. » [۲] این کتاب اندکی بعد از سال 580 هجری قمری تألیف شده است.

پانویس

  1. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص55
  2. تبصرة العوام، مرتضی رازی، ص55