ابوالحسن علی بن عبدالله ششتری

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ابوالحسن علی بن عبدالله نمیری ششتری از صوفیان و ادبای قرن هفتم هجری قمری است. وی از اهالی ششتر بوده که روستایی در آندلس است و در سال 610 هجری قمری به دنیا آمده است. وی که همچنین شاعری زبردست بوده، در شهر بجایه به محضر ابن سبعین رسیده و در حلقه مریدان وی داخل شده است. برخی نوشته اند که وی پیش از ملاقات ابن سبعین مقام وزارت داشته و پس از آشنایی، ابن سبعین از وی خواسته است و با وی شرط کرده که از آن مقام کناره گیری نماید. وی قائل به وحدت وجود بوده و شاگردانش او را بر ابن سبعین ترجیح می داده اند. ششتریه از طریقه ابن سبعین متمایز است و یکی از موارد تفاوت آن ها، التفات ششتریه به سماع است. ششتری از شاذلیه نیز بی نصیب نبوده است. وی در سال 688 هجری قمری وفات یافته است. [۱]


پانويس

  1. الفرق الصوفیة، عبدالمنعم حفنی، ص338