علی بن حسن بن محمد طاطری

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

ابوالحسن علی بن حسن بن محمد طائی جرمی معروف به طاطری از فقهاء و روات شیعه می باشد. وی که توثیق گردیده و از شیوخ و وجوه شیعه دانسته شده، استاد حسن بن محمد بن سماعه صیرفی است. احمد بن علی نجاشی می نویسد: «وی را به واسطه این که فروشنده لباسی با نام طاطریه بوده، به این لقب می خوانده اند. » طاطری از اصحاب امام کاظم (علیه السلام) بوده و از از واقفه دانسته شده است. [۱]


پانويس

  1. رجال النجاشی، احمد بن علی نجاشی، ص255 / معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی، ج11، ص344