ابواسحاق اسفراینی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

رکن الدین ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن مهران (337ـ418هـ. ق) فقیه شافعی و متکلم اشعری که در جوانی به عراق رفته و سپس به نیشابور مراجعت مي‌نماید. وی در این شهر مدرسه ای بی نظیر را مدیریت مي‌نماید. بنابر نقل تذکره نویسان، وی فقیهی چیره دست و پارسا بوده است. از زمره مهمترین نظرات اصولی او، نسخ قرآن به وسیله سنت است. وی را از جمله مهمترین متکلمان اشعری دانسته‌اند که موجب استحکام این مذهب شده است. وی در نیشابور وفات یافته و در ابتدا در همان شهر به خاک سپرده مي‌شود و سپس جسد او به اسفراین انتقال مي‌یابد. وی کتب بسیاری داشته که اکنون در دسترس نیست. از او کتاب نورالعین فی مشهد الحسین چاپ شده است. [۱]


پايان

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج5، ص159