ابهریه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه خلوتیه.

علی سیدین در پشمینه پوشان ایشان را طریقه ای منتسب به قطب الدین ابوبکر بن احمد ابهری برشمرده و وی را خلیفه عبدالقاهر ابوالنجیب سهروردی معرفی می کند. [۱]

پانویس

  1. پشمینه پوشان، علی سیدین، ص39