محمد بن عبدالله بن مرة نجیح اندلسی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از ابن مسرّه)
پرش به: ناوبری، جستجو

ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن مسرّه جیلی اندلسی متکلم و صوفی قرن سوم و چهارم هجری قمری است. وی را به عنوان متصوف نیز شناخته اند. ظاهراً نام جدّ وی، چنان که در منابع آمده، مسره است و باید مرّه مصحّف از آن باشد. ابن مسره در سال 319 هجری قمری وفات یافته است. [۱]


پانويس

  1. الفصل فی الملل و الاهواء و النحل، ابن حزم، ج1، ص384 / تاریخ علماء الاندلس، ج2، ص39