ابن بی بی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

حسین بن محمد بن علی جعفری رُغدی معروف به ابن بی بی، ادیب و تاریخ نگار ایرانی قرن هفتم و هشتم هجری قمری است. وی که فرزند بی بی منجّمه دختر کمال الدین سمنانی رئیس شافعیه نیشابور بوده، به نام مادر خود معروف می گردد. کتاب الاوامر العلائیه، معروف به تاریخ ابن بی بی تاریخ رسمی سلجوقیان روم ( ترکیه ) محسوب می شود. [۱]


پانويس

  1. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج3، ص143 و ج 11، ص12