ابلقیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از راوندیه. [۱]

محمد جواد مشکور، به نقل از ابن جریر طبری در تاریخ الرسل و الملوک و ابن جوزی در تلبیس ابلیس، به این فرقه اشاره کرده است. این در حالی است که طبری تنها به توضحیاتی پیرامون ابلق اشاره کرده، و از عنوان ابلقیه ذکری به میان نمی آورد و ابن جوزی نیز عیناً عبارت طبری را مورد اشاره قرار داده است. طبری می گوید: «مردی از راوندیه به نام ابلق، به غلو تکلم می کرد و راوندیه را به غلو فرامی خواند. می پنداشت که روح که در بدن عیسی بن مریم بوده، به علی و از او به ائمه بعد از او و از ایشان به ابراهیم بن محمد حلول کرده و ایشان خدا هستند. وی محرمات را حلال می شمرد. خبر این امر به اسد بن عبدالله رسید و او ایشان را کشت و به صلیب کشید. » [۲]

پانویس

  1. فرهنگ فِرَق اسلامی، محمد جواد مشکور، ص13 / موسوعة الفرق و الجماعات و المذاهب و الاحزاب و الحرکات الاسلامیة، عبدالمنعم حفنی، ص40
  2. تلبیس ابلیس، ابن جوزی، ص148 / تاریخ الرسل و الملوک، ج7، ص65