ابدال (صوفیه آناطولی)

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

از صوفیه.

ایشان در آناطولی بوده اند. زین العابدین شیروانی در سیاحت نامه به تبیین شهر اسلامبول پرداخته و در ضمن مذاهب آن شهر می نویسد: «از سلاسل درویشان، سلسله بکتاش و ابدال و موسایی و جلالی و رفاعی و نقشبندی عجمی و قادری و مولوی و شطّاری و حمزوی و عشّاقی در آنجا دایر و سایر، صاحبان سلاسل مذکوره و مشایخ و سالکان آن ها در آن دیار ظاهر و باهرند. » [۱]

پانویس

  1. بستان السیاحة، زین العابدین شیروانی، ص431