فسا

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

فسا الگو:به پارسی میانه نام شهری در ۱۴۵ کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس است. شهرهای سروستان، داراب، جهرم، استهبان در همسایگی فسا قرار دارند. قدمت این شهرستان دست کم به زمان هخامنشیان برمی‌گردد که در آن زمان نام این شهر پسه یا پسا بوده که پس از اسلام به فسا تبدیل می‌شود.

تاریخ تمدن

فسا را می‌توان به قدمتی بیش از ۷ هزار سال تخمین زد. از اشیا کشف شده در سال ۱۳۹۱ در تل ضحاک و آزمایشات دانش پژوهان قدمت این شهر تاریخی را بیش از ۷۵۰۰سال قبل بلکه بیشتر پنداشته‌اند.

منابع

کتاب از پسا تا فسا. جلیل رضازاده

  • فارس نامه ناصری
  • کتاب دفتر ایام (منوچهر کدیور)