شذرات الذهب فی اخبار من ذهب

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: ابن عماد است که انتشارات: دار احیاء التراث العربی در بیروت آن را به چاپ رسانیده است.

نسخه استفاده شده در منابع مقاله های این ویکی، فاقد تاریخ نشر است.