باقر همدانی

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

میرزا محمدباقر خندق آبادی درچه ای که بعداً به میرزا باقر همدانی معروف شد، نماینده حاج محمد کریم خان کرمانی در همدان بود و پس از وی، دعوی جانشینی او را کرد و جنگ میان شیخی و بالاسری را در همدان به راه انداخت. میرزا محمدباقر، دارای تألیفات چندی است. وی از کرمان، با میرزا ابوتراب ـ از مجتهدان شیخیه از طایفه نفیسی‌های کرمان و عده ای دیگر مهاجرت کردند و در نایین و اصفهان و جندق و بیابانک و همدان، پیروانی یافتند و سلسله باقریه را در همدان تشکیل دادند.


پايان