چراغ سوندران

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از چراغ سوندیرانیه)
پرش به: ناوبری، جستجو

همان چراغ سوندیران.

به معنای، چراغ خاموش کنان.

دائرة المعارف الاسلامیة، نام این گروه را «چیراغ سوندوران» ضبط کرده است. [۱] در حالی که در کتاب الشبک به گروه شبک، چراغ سوندیران گفته شده است. [۲]

این نام لقبی است که مسلمانان بر اهل حق گذاشته اند و تهمتی بر ایشان محسوب می شود. (در این تهمت، اشاره به داستان هایی است که تحت عنوان لیلة الکفشه درباره برخی از فرق صوفیه مطرح است. [۳] در این باره رجوع کنید به فرقه شبک)

رک: شبک.

پانویس

  1. دائرة المعارف الاسلامیة، ج3، ص101
  2. الشبک، احمد حامد الصراف، ص141
  3. دائرة المعارف الاسلامیة، ج3، ص101