لَفظیه

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از لفظیه)
پرش به: ناوبری، جستجو

لَفظیه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فرقه