عبیدالله مهدی امام الشیعة الاسماعیلیة و مؤسس دولة الفاطمیة

از دایره المعارف فرق اسلامی
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب نوشته: حسن ابراهیم حسن و طه احمد اشرف است که: مکتبة نهضة المصریة در قاهره آن را به چاپ رسانیده است.

نسخه استفاده شده در منابع مقاله های این ویکی، فاقد تاریخ نشر است.