دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

از دایره المعارف فرق اسلامی
(تغییرمسیر از دائرةالمعارف اسلام)
پرش به: ناوبری، جستجو

این کتاب تألیف: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی است که توسط انتشارات این مرکز و در تهران به چاپ رسیده است.

در منابع مقاله های این ویکی، از نسخه چاپ اول این کتاب که فاقد تاریخ نشر است، استفاده شده است.